Zonnebloem

De Zonnebloem Stein dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van hun 50-jarig jubileum.

Een overweldigende belangstelling geeft aan hoeveel mensen deze vereniging een warm hart toedragen.

Groot was de deelname aan de gecombineerde zorg- en ontspanningsmarkt, die dan ook in goede aarde viel.

De zondagmorgen stond in het teken van een mooie viering met een stijlvolle muzikale omlijsting.

In de namiddag traden diverse Limburgse artiesten op, die zorgden voor een geweldige afsluiting.

Samen met alle gasten kijkt de Zonnebloem afdeling Stein terug op een bijzonder geslaagd feest.