Woningen Kattekop


Een feestelijk moment voor de bewoners van de 20 nieuwe woningen op herstructureringslocatie de Kattekop in Oud-Urmond.  Woensdag 11 juli ontvingen zij uit handen van wethouder Janssen een insectenhotel, een kleine verwijzing naar een evenwichtig leefklimaat.

In fase II van de herontwikkeling van de Kattekop realiseerde corporatie Wonen Limburg in samenwerking met de gemeente Stein 9 rijwoningen, 5 levensloopbestendige en 6 twee-onder-een kap energieneutrale woningen.

 

Deze woningen voorzien in hun eigen energiebehoefte.

Door het slim toepassen van extra dikke isolatie, zonnepanelen en een luchtwarmtepomp in plaats van een CV-ketel zijn deze gasloze woningen door het jaar heen energieneutraal.

Het overschot aan zelf opgewekte energie in de zomer compenseert het hogere verbruik in de winter.

Ook in het maken van plannen voor fase III werkt de corporatie nauw samen met de gemeente Stein.

Deze ontwikkeling voorziet in 11 huurwoningen,  6 starterswoningen en 5 levensloopbestendige woningen.

Daarnaast biedt de gemeente zeven bouwkavels aan voor starters of mensen die samen woningen willen ontwikkelen (CPO = collectief particulier opdrachtgeverschap).

De verwachting is dat begin 2019 de plannen voor fase III in uitvoering komen.