WMO-aanvragen


Vanaf 1 januari 2019 hebben de Wmo-klantmanagers te maken met een forse toename van Wmo-aanvragen.

Landelijk is er sprake van een toename van ongeveer 15%. Dit komt door een wijziging in de eigen bijdrage systematiek.

De gemeente zet extra capaciteit in om de instroom te verwerken. Desondanks loopt de wachttijd voor een gesprek op.

Op dit moment moet rekening worden gehouden met een termijn van minimaal 4 tot 6 weken na het indienen van een Wmo-aanvraag voordat een eerste gesprek kan plaatsvinden.

Er wordt hard gewerkt om deze termijn zo kort mogelijk te houden.