“Wetste Nog” Moutheuvel


Mede door de grote belangstelling van de fotomiddagen in het afgelopen jaar zal dinsdag 12 juni van 15.00 – 16.30 uur in de zaal van de Moutheuvel de volgende fotomiddag plaats vinden.

De middag zal gewijd zijn aan het thema “familiefoto’s oet Stein Meers en de Maasband”, oude foto’s van vooral bekende families en is bestemd voor de bewoners van de Moutheuvel en de directe omgeving zoals familie, mantelzorgers, en bewoners van de aanleunwoningen.

 

De middag zal deze keer gepresenteerd worden door “Wim de Pöt” en “Jacqueline van Nelia van de Scheepe”.

Als er mensen zijn die oudere foto’s bezitten en ze ter beschikking willen stellen om in te scannen dan is Stichting Erfgoed Stein u hier erg dankbaar voor.

 

U kunt die middag contact opnemen met de vrijwilligers die de middag presenteren namens de Stichting.

Deze middag is in het kader van het nieuwe project “Wetste Nog”.

Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van het Oranje Fonds in het kader van het programma “Samen Ouder”.