“Wetste Nog” Moutheuvel


Mede door de grote belangstelling van de fotomiddagen in het afgelopen jaren zal dinsdag 14 mei van 15.00 – 16.30 uur de volgende fotomiddag in de zaal van de Moutheuvel plaats vinden.

Deze middag zal gewijd zijn aan het thema “familiefoto’s oet Stein Meers en de Maasband”, oude foto’s van vooral bekende families en is bestemd voor de bewoners van de Moutheuvel en de directe omgeving zoals familie, mantelzorgers, en bewoners van de aanleunwoningen.

 

Ook zullen wat oude “vasteloavend” foto’s de revue passeren.

Deze middag zal gepresenteerd worden door “Wim de Put” en “Jacqueline van Nelia van de Scheepe”.

 

Als er mensen zijn die oudere foto’s bezitten en ze ter beschikking willen stellen om in te scannen, dan is de heemkunde-afdeling u hier erg dankbaar voor.

Deze middag is onderdeel van het Project “Wetste Nog” en wordt gerealiseerd met steun van het Oranje Fonds in het kader van “Samen Ouder”.