Werken werkt!


De gemeente Stein wil dat iedereen kan meedoen en kan werken naar eigen kunnen.

Maar niet alle inwoners lukt het om zelf werk te vinden én te houden.

De gemeente helpt deze inwoners daarom op weg om betaald werk te vinden dat bij hen past.

De gemeente wil deze mensen werkervaring op laten doen en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen, door middel van een aantal projecten.

Sinds een aantal jaar werkt een groepje inwoners met een uitkering mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in onze dorpskernen. Ze helpen in de wijken mee om zwerfvuil op te ruimen.

Hierdoor doen ze werkervaring op, krijgen ze ritme in hun dagelijks leven en leren ze nieuwe vaardigheden, die ze nodig hebben om betaald werk te vinden.

Bovendien bekijkt de gemeente, samen met hen, of ze cursussen of een opleiding kunnen volgen om de volgende stap naar werk te zetten.

De deelnemers worden begeleid om hun arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, maar krijgen ook ondersteuning op sociaal maatschappelijk gebied als dat nodig blijkt, bijvoorbeeld bij het op orde krijgen van hun financiële huishouding.

Tot nu toe zijn er 10 mensen aan de slag gegaan voor Stein Schoon.

Een ander bijzonder project voert de gemeente uit in samenwerking met Steinerbos. Hiermee wil men mensen zonder werk weer werkfit maken.

Door ze een sportief programma aan te bieden werken ze aan hun conditie en gezondheid, waardoor ze vol energie de weg naar betaald werk kunnen vinden.

Mensen die lekker en vitaal in hun vel zitten, zijn namelijk meer gemotiveerd om passend werk te vinden.

De deelnemers doen onder meer mee aan aquafitness en bootcamp. Ook krijgen ze persoonlijke coaching en voedingsadvies.

Wethouder Hub Janssen is enthousiast: “We ervaren dat persoonlijke aandacht en goede begeleiding helpt om deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.

We kunnen hen weer zicht op de toekomst bieden en in contact brengen met anderen, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en kunnen genieten van de leuke dingen in het leven.”

De gemeente wil dat iedereen meedoet en stimuleert inwoners om werk te vinden.

Lukt dat niet? Dan helpt de gemeente bij het vinden van werk én biedt de gemeente een tijdelijk vangnet.

Heb jij een laag inkomen en heb je kinderen? Dan kunnen de gemeente en andere organisaties jou helpen.

Meer weten over de mogelijkheden hoe de gemeente kan helpen? Ga naar www.gemeentestein.nl.