Wandeling Eijsder Beemden


Zaterdagochtend 11 mei organiseert Stichting het Limburgs Landschap een excursie in het natuurontwikkelingsgebied Eijsder Beemden.

Natuurontwikkeling gaat hier samen met hoogwaterbeveiliging.

Open grazige vlakten en een aantal gegraven ondiepe plassen worden afgewisseld door aangeplante boomgroepen van populier, witte abeel, wilg en meidoornstruweel.

Galloway-runderen en Konikpaarden begrazen het gebied en houden het grotendeels open, op enkele plaatsen ontstaat fraai rivierbos.

De Eijsder Beemden heeft samen met de Pieterplas en de Kleine Weerd echter ook een belangrijke functie bij hoogwater

De excursie start zaterdagochtend 11 mei om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Trichterweg / Kasteellaan te Eijsden.

De excursie zal circa 2 uur duren en stevige wandelschoenen worden aanbevolen.

Foto: Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.