Voorkom overlast hondenpoep


Hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep.

Binnen de bebouwde kom moeten hondeneigenaren de hondenpoep overal ruimen.

Buiten de bebouwde kom geldt deze verplichting ook op voetpaden. Daar bestaan speciale schepjes en zakjes voor.

De uitwerpselen kunnen vervolgens in één van de 200 hondenpoepbakken worden gedeponeerd.

Geconstateerd wordt dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters zich aan deze regels houdt. Dat is goed nieuws!

Toch zijn er nog steeds inwoners die regelmatig melding maken van hondenpoep.

Hondenpoep op straat of op speelterreintjes zorgt voor veel (onnodige) ergernis. Bovendien is het erg onhygiënisch.

De gemeente heeft 10-tallen losloopgebieden voor honden aangelegd, zo is er altijd wel eentje in de buurt. Maak er gebruik van.

Naast reguliere controles houden de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) ook regelmatig (ongeüniformeerd) hondencontroles in de vroege- en late avonduren als veel honden uitgelaten worden.

Op heterdaad kan de BOA een boete opleggen van 140 euro.

Zie jij een hondenbezitter die zich niet aan de opruimplicht houdt? Spreek deze dan daarop aan.