Vliegenoverlast omgeving haven


Sinds eind april is er in onze gemeente sprake van vliegenoverlast, met name in de omgeving van de haven in Stein.

Het toezicht en handhaving met betrekking tot deze overlast wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Na de eerste klachten heeft de gemeente Stein de RUD direct verzocht dit nader te onderzoeken.

Dit onderzoek heeft op 23 april plaatsgevonden.

Daaruit blijkt dat de opslag van plastic huishoudelijk afval bij een bedrijf in de haven de bron van overlast vormt.

Aangezien dit bedrijf een “provinciale inrichting” is, is de gemeente niet bevoegd tot het nemen van maatregelen.

Het weerhoudt de gemeente echter niet om een actieve rol te nemen in deze overlast voor onze inwoners.

Zowel de RUD als het bedrijf erkennen de ernst van de situatie.

De RUD heeft het bedrijf aangeschreven om de overlast van vliegen zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Het bedrijf doet er op dit moment alles aan om de vliegen adequaat te bestrijden.

Daarnaast zal de opslag van plastic huishoudelijk afval zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Vanwege de beperkte capaciteit en snelheid van het proces tot recycling zal dit enige tijd vergen.

De RUD houdt de ontwikkelingen bij het bedrijf nauwlettend in de gaten en informeert de gemeente over de vorderingen.

Ondervind jij desondanks nog steeds overlast van vliegen?

Meld dit dan bij de RUD via telefoonnummer 043-3897330 of per mail naar info@rudzuidlimburg.nl.