Vertrek pastoor Houben


Pastoor Houben zal per 1 juli de parochies Stein, Urmond en Berg a/d Maas gaan verlaten.

Bisschop Wiertz heeft hem benoemd tot kapelaan van de 7 parochies, die tot het cluster Helden behoren.

Zijn eerste pastorale zorg zal de parochie Panningen zijn.

Op verzoek van pastoor Houben zal er één afscheidsmis gehouden worden, waarvoor iedereen is uitgenodigd.

Deze zal plaatsvinden op zondag 25 juni om 10.00 uur in de Martinuskerk in Oud-Urmond.

Door het vertrek van pastoor Houben zullen de weekendvieringen binnen het cluster ook anders afgestemd moeten worden; de aanvangstijden gaan veranderen.

De kerkbesturen gaan de parochianen hierover t.z.t. informeren.