Vermelding gemeentegids


Is jouw vermelding in de gemeentegids nog up-to-date?

Staat jouw bedrijf of vereniging vermeld in de gemeentegids en zijn er gegevens gewijzigd?

Geef deze wijzigingen zo snel mogelijk door, zodat de nieuwe gemeentegids actueel is.

Wijzigingen kun je doorgeven via https://lokaaltotaal.nl/corporate/uw-vermelding/.

Publiceer zelf jouw evenement of activiteit in de evenementenkalender van de gemeentelijke website.

Ga naar www.gemeentestein.nl/activiteiten en meld je evenement of activiteit aan.

De activiteit wordt dan tevens gepubliceerd op onze gemeentepagina in de VIA Limburg in het wekelijkse activiteitenoverzicht.

Van de activiteiten die vermeld staan in de evenementenkalender worden de activiteiten die voor een breed publiek toegankelijk zijn tevens vermeld in de gemeentegids.