Verkeersbesluit


Het college van B&W heeft het besluit genomen voor het verwijderen van de volgende verkeersmaatregelen:

– de eenrichting voor vrachtwagens in de Diepenbeekstraat;

– de verplichte rijrichting voor vrachtwagens in de Stadhouderslaan en Heerstraat-Centrum;

– de borden “parkeren uitsluitend voor bewoners” in de Stadhouderslaan;

– de laad- en losplaatsen in de Omphaliusstraat en de Dross. Everhartstraat;

– het parkeerverbod in de Diepenbeekstraat (van Heerstraat-Zuid t/m Peldenstraat);

– het stopverbod t.h.v. Diepenbeekstraat 9.

 

Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) kunnen belanghebbenden – ingevolge de Algemene wet bestuursrecht – een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Stein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. D. Veugelers (046-4359393).