Verbreding A2


Over de voorgenomen wegverbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide is een digitale nieuwsbrief ontwikkeld.

In de nieuwsbrief, die ca. vier keer per jaar verschijnt, is in de week van 19 juni aandacht voor de stand van zaken van het project en mijlpalen in de komende periode:

Om de A2 te verbreden, moeten wettelijke procedures worden doorlopen.

De eerstvolgende stap is het vaststellen van het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) en de ter inzage legging daarvan dit najaar.

Judith Weijsters, manager planstudie bij Rijkswaterstaat, licht dit toe.

Herman Vrehen is onafhankelijk voorzitter van het buurtenplatform A2 Het Vonderen-Kerensheide, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken langs het tracé.

Hij kijkt terug op de stappen die al zijn gezet en hoe de afstemming tussen de samenwerkende overheden en de buurten op weg naar het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport (OTB/MER) verloopt.

 

Bij de wegverbreding van de A2 is er ruime aandacht voor de landschappelijke inpassing en omliggende natuur.

De verbreding biedt dé kans om de weg in het landschap “in te passen” en dieren in de toekomst makkelijk en veilig over te laten steken. Jos Huisman, adviseur Leefomgeving bij Rijkswaterstaat, vertelt over de aanpak.

Wilt u graag op de hoogte blijven via de nieuwsbrief?

Aanmelden kan via abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven/aanmelden.