Urmond-Oost


De gebiedsgerichte aanpak voor het project Urmond-Oost stagneert!

De planning voor dit project is behoorlijk bijgesteld.

De bouwsector kampt namelijk met een groot personeelstekort.

Ook de aannemer van dit project heeft te weinig mensen.

Zo zullen de werkzaamheden in een aantal straten doorgeschoven moeten worden tot ná de bouwvak 2108.

Heeft u vragen, klachten of suggesties dan kunt u dit kenbaar maken via urmond@ploegam.nl.

Ook kunt u gebruik maken van het inloopuur in de directiekeet aan het Sint Antoniusplein, elke maandag tussen 15.30 en 16.30 uur.