Symposium Vrijheid Urmond


De Stichting Vrijheid Urmond nodigt u uit voor het vijfde Symposium, met als thema “De gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog”.

Dit symposium vindt plaats op woensdag 18 september, aanvang 19.30 uur, in de Protestantse Kerk Urmond.

Urmond en Berg a/d Maas, die tot 1982 samen de gemeente Urmond vormden, werden op 18 september 1944 door geallieerde troepen bevrijd van de Duitse overheersing.

De Stichting Vrijheid Urmond verkoos de datum van 18 september 2019, exact 75 jaar na dato, niet in stilte voorbij te laten gaan.

Besloten werd een publicatie uit te geven met als titel “de gemeente Urmond in de Tweede Wereldoorlog”.

De publicatie wordt tijdens het symposium gepresenteerd en is direct na afloop verkrijgbaar.

DEEL I van de publicatie bevat een chronologisch en feitelijk verslag van de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen in Urmond en Berg in de oorlogsjaren 1940-1945, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de inval in 1940 en de bevrijding in 1944, maar ook aan de tussenliggende jaren.

DEEL II heeft een geheel ander karakter. Een groot aantal (voormalige) inwoners van Urmond en Berg, die als jeugdigen de oorlog meemaakten, zijn geïnterviewd en haalden herinneringen uit die tijd op.

 

De verhalen van deze thans langstlevende generatie zijn kostbaar, want zij zijn de enigen onder ons die een oorlog aan den lijve ondervonden, ons de impact daarvan kunnen vertellen en ons waarschuwen voor het ontstaan van huidige ontwikkelingen die onze vrijheid bedreigen

Het symposium start met een spreekbeurt door Jacquo Silvertant.

Jacquo schreef meerdere boeken en artikelen over de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg.

In 2017 en 2018 publiceerde hij twee boeken over 10 mei 1940 in Zuid-Limburg en onlangs verscheen een boek van zijn hand over Valkenburg in het zicht van de vrijheid.

Tussen spreekbeurt en presentatie wordt een kort bij het thema van de avond passend toneelstukje opgevoerd, gespeeld door o.a. Luuk Bellemakers (bekend van het Bergse tienertoneel).

Deelname aan het symposium is gratis.

De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen.

Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoekt de organisatie u dat  zo snel mogelijk te laten weten. Immers, vol is vol.

U krijgt een bevestiging als voor u een plaats is gereserveerd.

U kunt uw komst aanmelden door
– een mail te sturen naar hmra.wijnands@kpnmail.nl of info@vrijheidurmond.nl
– een telefoontje naar 06-21400012.