Stein prettig wonen


In de gemeente Stein is het prettig wonen. De dorpskernen zijn goed bereikbaar en er is voldoende groen en water, maar ook bedrijvigheid, voor jong én oud.

Daarom moet men de woningvoorraad klaar maken voor de toekomst.

Wethouder Hendrix: “Er wonen minder mensen in onze gemeente, dat geldt voor de hele regio”.

De groep jongeren wordt steeds kleiner en het aantal ouderen verdubbeld. Gezinnen worden kleiner en er zijn meer eenpersoonshuishoudens.

“Het huidige huizenaanbod is onvoldoende geschikt voor de mensen die de komende jaren de huizen nodig hebben”.

Daarnaast zorgen de klimaatveranderingen er voor dat men anders moet omgaan met fossiele brandstoffen.

De gemeente focust op twee aspecten:

Het verduurzamen van huizen door gasloos en energieneutraal wonen te stimuleren.

En het levensloop- of zorgbestendig maken van woningen, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en de zorg in de toekomst betaalbaar blijft.

“Er is meer nodig dan alleen stenen om prettig te kunnen wonen. We moeten nadenken over de sociale structuur.

Mensen moeten zich hier thuis voelen”, vertelt wethouder Janssen.

“Maar ook de inrichting van de openbare ruimte, meer groen (om hittestress te voorkomen), minder verharding en aanwezige voorzieningen zijn daarbij belangrijk”, vult wethouder Hendrix aan.

Om het woningaanbod beter te laten aansluiten bij de behoeften van alle inwoners werkt men we als gemeente nauw samen met de woningcorporaties.

Daarom worden de DOP’s betrokken bij toekomstige plannen en kunnen zij ook zelf projecten aandragen.

Samen wil men de leefbaarheid in de kernen vergroten en zorgen voor duurzame en betaalbare woningen.

Men wil werk maken van het labellen van wooncomplexen voor zorgbehoeftigen. Zorgbestendige woningen zijn er voor mensen met een zorgbehoefte.

Ook de inbreng van inwoners is enorm belangrijk. De woningen moeten tenslotte voldoen aan hun behoeften.