Schutterij St. Hubertus


De toekomst van de schutterij St. Hubertus uit Nattenhoven is geborgd.

Intensief overleg tussen de schutterij, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten, RUD Zuid-Limburg en de gemeente Stein is tot dit positief resultaat gekomen.

Projectie van het schootsveld, de wijze van afgraving en het terugbrengen van dekgrond, de kogelraap verplichting, onderhoud van het terrein en de evacuatie van vee bij evenementen.

Deze afspraken zijn vastgelegd, aldus wethouder Danny Hendrix.

Ook wethouder Gina van Mulken is verheugd dat deze schutterij als cultureel erfgoed voor de gemeente Stein behouden blijft.