Ratten


Regelmatig melden inwoners de aanwezigheid van ratten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Ratten kunnen besmettelijke ziektes overbrengen, ze knagen aan isolatiemateriaal en elektriciteitsleidingen, eten van de voedselvoorraden van andere dieren en laten hun uitwerpselen achter.

Verder kunnen ze schade toebrengen aan waterlopen en gewassen.

De gemeente bestrijdt ratten en ander ongedierte zoals muizen en wespen etc. alleen in de openbare gebieden en niet op particulier terrein.

Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen zoals riolen en kelders.

Het zijn alleseters, dus ook afval. Meestal leven ze in buitengebieden, maar steeds vaker komen ze ook in woonwijken voor, omdat daar volop voedsel (onbedoeld) voor ze klaar ligt.

Ben bewust van hetgeen u zelf kunt doen om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor ratten en daarmee overlast te beperken:

 

~Laat op straat geen (eetbaar) afval achter. Gooi dat in de openbare prullenbakken.

~Gooi voedsel voor vogels niet op de grond. Gebruik een voederplank of voedselbollen.

~Voer vogels en eenden niet meer dan dat ze meteen kunnen opeten.

~Voer uw dieren ‘s morgens, zodat er ‘s nachts geen voedsel in de bakken blijft.

~Voer kippen met een aangepaste voedingsbak, waar ratten en ander ongedierte niet bij kunnen.

~Berg dierenvoer op in afsluitbare emmers of containers.

~Verwijder achtergebleven groente of vruchten uit uw tuin.

~Gooi geen etensresten op de composthoop.

~Zorg in volières / kippenhokken voor een harde bodem of graaf gaas in zodat ratten geen toegang kunnen krijgen.

~Maak ontluchtingsroosters dicht met gaas.

~Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zodat er geen schuilplaatsen ontstaan voor ratten.

~Vermijd lekkende kranen en leidingen, zodat er geen waterplassen achterblijven.

Geef de aanwezigheid van ratten online door aan de gemeente Stein via www.gemeentestein.nl of neem telefonisch contact op via 046-4359393.