Opening brug


De burg over het spoor in de Veestraat werd vrijdag feestelijk geopend door wethouder Danny Hendrix, die daarbij geholpen werd door Bieleman Huub Paulissen van de schutterij St. Leendert uit Urmond.

In januari van dit jaar is gestart met de sloop van de oude brug.

De gemeente heeft ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe duurzame verbinding tussen Urmond en Stein.

De nieuwe brug biedt naast gemotoriseerd verkeer ruim baan voor fietsers en voetgangers en gaat zeker weer 75 tot 100 jaar mee.

Foto’s: Henk Helwig en John Baggen.