Onderwijshuisvesting Berg a/d Maas en Urmond


In 2017 is in opdracht van de gemeente Stein een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de huisvesting van de basisscholen.

Het betreft de scholen in Berg a/d Maas en Urmond.

De gemeenteraad heeft eind november 2017 besloten deze onderwijslocaties te handhaven.

De beide kindpartners zullen samen één kindcentrum gaan vormen.

Aan dit concept zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld.

Ouders, inwoners en alle betrokken partijen worden actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Het streven is dat de resultaten van dit plan in december 2018 besproken worden in de gemeenteraad.

Tijdens de beeldvormende raadbijeenkomst kunnen belanghebbenden hier vragen over stellen.