Omphaliusplein


De werkzaamheden aan de infiltratiekelder zijn gereed.
De putdeksels worden beveiligd, zodat deze niet zomaar geopend kunnen worden.

Het groenonderhoud van de Stadhouderslaan en Omphaliuspark wordt gedurende het eerste jaar door aannemer BLM uitgevoerd, daarna door de gemeente Stein overgenomen.

Doordat het park diep gespit is, worden nog zettingen van het gazon verwacht.

In het najaar zal het gazon naar verwachting licht gefreesd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid worden.

Het vernieuwde Omphaliuspark is een park voor bewoners uit de omgeving. Een plek om te verblijven en genieten van de natuur en rust.

Er gelden strikte regels voor het uitlaten van honden in het Omphaliuspark.

In het hele Omphaliuspark geldt een aanlijnplicht (honden aan de lijn) en opruimplicht (uitwerpselen
opruimen).

 

Het is niet toegestaan om met fietsen of bromfietsen door het park te rijden.

Tijdelijke bebording is voor 3 maanden geplaatst om bezoekers van het park hierop te wijzen.

In de omgeving is een brief verspreid.

Tevens zal de handhaving worden geïntensiveerd.