Luchtkwaliteit


De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) in de lucht is in delen van de gemeente Stein zo hoog dat de luchtkwaliteit als matig wordt betiteld.

Dat blijkt uit voorlopige resultaten van metingen die sinds begin februari worden gehouden.

Met name op enkele meetplekken in de buurt van de autowegen A76 en A2 in Stein en Elsloo komt de hoeveelheid van het fijnstof NO2 uit op of boven de grens van 25 microgram (miljoenste gram) per kubieke meter lucht.

Dat gebeurt ook bij één van de vijftien meetpunten in Urmond. De maximale, wettelijke normen worden niet overschreden.

De luchtkwaliteit wordt op vijftien plekken in de gemeente gemeten met speciale buisjes.

Dat gebeurt op aandringen van bewoners, verenigd in werkgroepen Dorps Ontwikkelings Proces(DOP).

Die maakten zich zorgen over de vervuiling door verkeer op snelwegen en van Chemelot.

Bewoners coördineren de metingen en verwisselen elke maand de buisjes waarmee de hoeveelheid fijnstof wordt gemeten. De metingen duren tot eind januari 2020.

De gemeente benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

De eerste metingen geven slechts voorlopige resultaten, die gezien de nauwkeurigheid, (nog) niet geschikt zijn om normen mee te toetsen.

De ervaring van met name de GGD Amsterdam laat zien dat de metingen wel een goede indicatie geven van de luchtkwaliteit.

De metingen worden nog gecontroleerd door de Regionale Uitvoerings Dienst Zuid-Limburg (RUD-ZL).

De dienst adviseert gemeenten over milieu, vergunningen en handhaving. GGD en RUD werken ook mee aan het onderzoek.

Bron: De Limburger (Eric van Dorst).