Klimaatakkoord Chemelot


Het onlangs gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord is goed nieuws voor Nederland.

Het laat zien dat de ambitie voor een CO2-reductie van 49% in 2030 haalbaar is en dat alle betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder willen zetten.

Ook Chemelot als één van de grote industriële clusters in ons land, is nauw betrokken bij de totstandkoming.

Chemelot Executive Director Robert Claasen geeft naar aanleiding van het ontwerp akkoord de volgende toelichting:

“De opgave die voor ons ligt is enorm. We hebben eerder als gezamenlijke bedrijven op Chemelot plannen gepresenteerd voor een gehele CO2-neutrale chemiesite in 2050.

Om dit te bereiken zijn echter gigantische inspanning, innovaties en investeringen noodzakelijk.

Tegelijkertijd is het van belang dat de industrie concurrerend blijft ten opzichte van andere landen.

Het nu voorliggende ontwerp voor een akkoord is een belangrijke stap om de doelstellingen in 2030 te realiseren.

Bedrijven krijgen forse taakstellingen voor CO2-reductie en ontvangen boetes wanneer ze zich niet aan de afspraken houden.

Daarnaast is ingezet op technologieën die van belang zijn om de Chemelot-doelstelling voor 2030 te realiseren zoals de ondergrondse opslag van CO2 onder de zeebodem (CCS).

Het ontwerp voor een akkoord onderkent het belang van de industrie die bijdraagt aan banen, MKB, onderwijs en onderzoek.

 

Daarnaast biedt het ontwerp akkoord voor een chemiesite als Chemelot ook tal van kansen om innovaties te ontwikkelen en voorop te lopen in de wereld.