Kerkbestuur Berg luidt de noodklok


De kas van parochie H. Michaël in Berg a/d Maas slinkt snel.

Pastoor Schwillens heeft grote zorgen: het voortbestaan van de H. Michaëlkerk, gebouwd op de gemetselde resten van een middeleeuwse voorloper.

“Halverwege vorig jaar zag ik de kwartaalcijfers en heb ik het bestuur gezegd dat we iets moesten gaan doen.”

In 2018 was het exploitatietekort 21 mille en daalde het vermogen van de parochie tot 71.000 euro.

Medebestuurslid en kerkmeester Jo Mevis verricht met een groep vrijwilligers al jaren onderhoud tegen zeer lage kosten.

Desondanks denkt Mevis dat bij ongewijzigd beleid de kerk over vier jaar dicht moet.

Dat wil Schwillens koste wat kost voorkomen.

Hij heeft goede hoop. Hij maakte in 2004 als kapelaan na de brand in de kerktoren in Oud-Stein mee hoe mensen, die hij nooit in de mis zag, spontaan inzamelacties begonnen.

Een commissie om de kerk van Berg te redden werd ingesteld.

Maandag was de eerste bijeenkomst waar Mevis eerst uitleg gaf over de financiële handel en wandel.

“Als je verder meer inkomsten wil, moet je ook aangeven wat de kerk voor iemand kan betekenen”, stelt pastoor Schwillens.

Zaterdag 23 maart speelt harmonie Sint Jozef weer eens in de kerk.

Jo Mevis hoopt 23 maart op een volle kerk en goedgevulde collecteschalen.

Bron: De Limburger.