Kabelkrant


Heeft u een onderwerp voor zowel radio als televisie of een bericht voor onze kabelkrant? Laat het ons dan weten via e-mail: info@omroepstein.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om teksten in te korten.

Begeleidende foto’s zijn welkom.
Aanleveren als JPEG-bestand;
grootte 1920X1080, maximaal 1 MB.

De kabelkrant publiceert uitsluitend berichten van verenigingen, die statutair gevestigd zijn in de gemeente Stein.

Het bestuur van Lokale Omroep Stein maakt u erop attent dat:

In het kader van de AVG wet van 25 mei 2018 verenigingen, andere instanties en personen, welke per brief of mail hun materiaal ter plaatsing aan de kabelkrant aanbieden, zelf verantwoordelijk blijven voor de in de AVG wet gestelde regels.