In gesprek over mantelzorg


Soms heb je als mantelzorger het gevoel dat er meer moet gebeuren dan je op dat moment kunt oppakken.

Hoe kun je dan, zonder schuldgevoel, grenzen stellen en je eigen welzijn bewaken?

Over dit thema kunt u samen met Steunpunt Mantelzorg Zuid in gesprek.

Donderdag 25 april, 14.00 – 15.30 uur
Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkensraat 1 te Stein.

Meer informatie en aanmelding:
Steunpunt Mantelzorg Zuid
tel.: 043-3215046
info@mantelzorgzuid.nl
www.mantelzorgzuid.nl