Het Groene Net


Het verduurzamen van woningen is een actueel thema. Ben jij geïnteresseerd in alternatieve warmte- en koudebronnen?

Kom dan naar een informatiebijeenkomst van Het Groene Net op woensdag 15 mei in de Hanenhof (Herenhof 2 in Geleen).

Het Groene Net is een lokaal energiebedrijf dat (rest)warmte van bedrijven op Chemelot wil gaan gebruiken om huizen en bedrijven in de regio te verwarmen en te verkoelen.

Zowel inwoners als ondernemers zijn van harte welkom!

Tijdens twee bijeenkomsten komt aan bod hoe het warmtenet zich ontwikkelt en wat er al is gerealiseerd.

Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.

Deze eerste bijeenkomst start om 17.00 uur en de tweede om 19.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via marielle.bastian@sitttard-geleen.nl  onder vermelding van deelname aan de bijeenkomst van 17.00 of van 19.00 uur.

Nu al meer weten over Het Groene Net? Kijk dan op www.hetgroenenet.nl.