Excursie groeve ‘t Rooth


Zondag 15 september organiseert Stichting het Limburgs Landschap om 10.00 uur een excursie in Groeve ’t Rooth bij Bemelen.

Groeve ’t Rooth is alleen nog toegankelijk tijdens publieksexcursies van Stichting het Limburgs Landschap en is uniek; natuurontwikkeling en mergelwinning gaan hier hand in hand.

Aansluitend aan de mergelwinning wordt de groeve heringericht en dat heeft geleid tot een uniek natuurlandschap dat inmiddels de status Beschermd Natuurmonument draagt.

Het heringerichte gedeelte van Groeve ’t Rooth is na de mergelafgraving uitgegroeid tot een uniek gebied, waar voor Nederland zeldzame planten- en diersoorten zich bijzonder goed hebben ontwikkeld.

De geelbuikvuurpad is daar het bekendste voorbeeld van.

Flora en fauna krijgen dan ook alle ruimte om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. Een kudde Nederlandse landgeiten en enkele Koniks zorgen voor de natuurlijke begrazing van ‘t Rooth.

Aanmelden is verplicht via www.limburgs-landschap.nl/agenda.

Let op:  vol = vol; op de website vindt u ook de routebeschrijving.

Foto: Stichting het Limburgs Landschap,
Henk Heijligers.