Eigen bijdrage Wmo 2019


Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Dan betaalt iedereen die een maatwerkvoorziening toegekend heeft gekregen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Het toekennen van een maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of begeleiding) blijft ook in 2019 maatwerk.

Dat wil zeggen dat per persoon gekeken wordt naar de vraag of iemand in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.

Op grond van de wet Wmo 2015 en de Verordening van de gemeente Stein zijn hier criteria voor (bijvoorbeeld of er sprake is van beperkingen).

Ook wordt er goed gekeken of en in hoeverre iemand zich nog zelf kan redden, maar ook of iemand anders in jouw omgeving in staat is om jou te ondersteunen.

Houd er dus rekening mee dat je niet enkel op basis van een wijziging van de eigen bijdrage recht zou hebben op een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo.

Er wordt altijd getoetst of je op basis van jouw persoonlijke omstandigheden voldoet aan de criteria om een maatwerkvoorziening toe te kennen.