Eenzaamheid in Stein


De gemeente zal dit jaar nader onderzoek gaan verrichten naar de eenzaamheid onder ouderen in de gemeente Stein.

Zowel de aard als de omvang van de eenzaamheid zullen nader in kaart worden gebracht.

Aanleiding hiervoor is de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg van de GGD.

47,9% van de Steindenaren ervaren enige mate van eenzaamheid. Het landelijke percentage is 48%,

11,7% van de Steinse bevolking zegt zich zeer eenzaam te voelen.

Het Steins college geeft aan dat de Wmo-klantmanagers al alert zijn op eenzaamheid en dit aan de orde stellen bij het keukentafelgesprek over de zorgindicatie.