DOP Centrum Stein


De dorpsontwikkelingen in Nieuwdorp, Oud Stein en Kerensheide zijn een groot succes.

De coördinatiegroep DOP-kern Stein wilt een vierde wijk hieraan toevoegen.

Centrum Stein, het gebied gelegen tussen Steinerbos, Mauritsweg, Heerstraat Centrum en de autoweg A76.

Bewoners van dit gebied zijn, middels een flyer, uitgenodigd voor een informatieavond.

Woensdag 16 januari om 19.30 uur kunnen zij samen ideeën opperen over de toekomst van hun wijk en wat ze belangrijk vinden.

Dit alles vindt plaats in MFC De Grous.

De gemeente ondersteunt deze dorpsdialoog en, waar nodig, de activiteiten die hieruit voorkomen.

Aanmelden vóór 11 januari via e-mail c.gabriels@ziggo.nl of rob.meijers@gemeentestein.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cor Gabriëls, tel.: 046-4332718.