Bijeenkomst vliegenoverlast


De provincie Limburg heeft dinsdagavond 5 juni een bijeenkomst gehouden om de inwoners van de gemeente Stein te informeren over de vliegenoverlast.

Op de bijeenkomst waren ongeveer 150 geïnteresseerden aanwezig.

Eric Geurts, gedeputeerde van de provincie Limburg en Bob Joosten, algemeen directeur van Wessem Port Services gaven uitleg over het probleem van de vliegenoverlast.

De vliegenoverlast is ontstaan door de opslag van plastic afval in de haven van Stein.

Naar aanleiding van klachten van omwonenden heeft het bedrijf WPS – in overleg met ervaringsdeskundigen – al wat maatregelen getroffen om de overlast te verminderen:
– men heeft de plastic voorraad afgedekt met fijnmazige netten;
– er zijn lokemmers en vliegenvallen geplaatst;
– het afval wordt besproeid met water.

 

De genomen maatregelen worden momenteel gemonitord om te kijken of ze doeltreffend zijn.

De Regionale Uitvoeringdienst Zuid-Limburg voert wekelijks controles uit. De situatie lijkt op dit moment op het terrein van WPS onder controle.

De GGD Zuid-Limburg heeft in een reactie aangegeven, dat er mogelijk gevaar voor de volksgezondheid is omdat de vliegen bacteriën kunnen verspreiden via voedsel.

Dit kan leiden tot maag- en darmklachten, die vooral voor baby’s en senioren gevaar kunnen opleveren.

Gemeente Stein zal deze week nog een brief sturen naar de provincie om te vragen de afgegeven vergunning te herzien.

De provincie heeft onlangs een website gelanceerd, waar inwoners terecht kunnen voor informatie, maar ook uw klachten kunt u hier registreren: www.limburg.nl/vliegenbestrijding.