Beleidsplan Jeugdhulp


De 16 gemeenten in Zuid-Limburg werken sinds 2014 intensief samen op het gebied van de jeugdhulp.

Als vervolg op de afgelopen vier jaren, is voor de periode 2019-2022 wederom een gezamenlijke beleidsnotitie opgesteld: het beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022.

De gemeente waardeert de mening van onze inwoners en biedt daarom de mogelijkheid om te reageren op het concept beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022.

Het concept beleidsplan met bijlage ligt t/m 5 april ter inzage bij de balie op het gemeentehuis in Stein en is ook digitaal te raadplegen via www.gemeentestein.nl/jeugdhulp.

Reacties moeten uiterlijk 5 april aanstaande bij de gemeente binnen zijn.

De ingediende zienswijzen worden verzameld en betrokken bij de definitieve opstelling van het beleidsplan.

In mei wordt het concept beleidsplan in de raadsvergadering behandeld.

Reageren kan men:
per e-mail: sandra.raaymakers@gemeentestein.nl
per post: College van burgemeester en wethouders
t.a.v. mevr. S. Raaijmakers
Stadhouderslaan 200
6171 KP Stein