Werkzaamheden Winkelcentrum


De werkzaamheden aan Centrumplan fase 2 voor week 42:

Parkeerplein Fase 2A (tegenover TWC, zijde Stadhouderslaan)
Het gehele parkeerveld is inmiddels opengesteld voor publiek. De loopstroken (natuursteen) worden nu
nog niet aangebracht. Dat gebeurt als bouwplan fase 2 gereed is, eind 2017. De bestratingen/rioleringen
rondom de nieuw te realiseren bouw worden na overleg met KiBo in het 3e/ 4e kwartaal van 2017
uitgevoerd. In de Dross. Jonker van Kesselstraat worden dan nog parkeervakken en de bomen
aangebracht.

Aanplant bomen en hagen winkelcentrum fase 2
Na voltooiing van de nieuwbouw fase 2 zullen de resterende bomen worden geplant.

Zaterdag 21 oktober: Informatiebijeenkomst woningen Fase 2.

Zaterdag 21 oktober zal van 10.30 – 12.00 uur een info-bijeenkomst voor de verkoop van de woningen door ontwikkelaar KiBo worden georganiseerd.
U kunt binnenlopen wanneer het u schikt.

De bijeenkomst vindt plaats op de bouwplaats.
Het is dan ook mogelijk om één van de woningen te bezichtigen.

Officieel moment: onthulling kunstwerk Omphaliuspark.

Zaterdag 28 oktober, precies 8 jaar na de brand die het winkelcentrum in de as legde, zal het kunstwerk officieel onthuld worden.

De onthulling van het kunstwerk markeert de teruggave van het Omphaliuspark aan de omgeving.
Ter gelegenheid hiervan zal voor de omwonenden een bijeenkomst georganiseerd worden door gemeente Stein, in samenwerking met Platform Omphaliusplein.