Werkzaamheden Napoleonsbaan


Van dinsdag 12 t/m vrijdag 22 november worden er wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Napoleonsbaan.

Hierbij gaat het met name om het aanpakken van schade aan de rand van de weg en een optische verbreding.

Het verkeer kan hinder ondervangen van de werkzaamheden, echter de weg is wel begaanbaar.

Er wordt ter plekke verwezen naar een alternatieve route. Dit betreft een adviesroute, de Napoleonsbaan blijft bereikbaar.