Volontario


Het 3e event Volontario Stein zal plaatsvinden in het Maaslandcentrum op vrijdag 24 november.

Iedereen is welkom vanaf 18.00 uur. Tot 22.00 uur zijn er diverse optredens, terwijl om 21.00 uur de uitreiking van de grote tombola prijzen plaatsvindt.

Er zullen plaatselijke artiesten en verenigingen optreden en men kan de lokale ondernemersstands of maatschappelijke organisatiestands bezoeken.

Vrijwilligers die hun uren bij houden via www.volontario.nl ontvangen begin november hun verdiende VOLO-cheque, inclusief de koffie- en vlaaibonnen.

Zij kunnen deze cheque 24 november verzilveren en tijdens het event de verdiende VOLO’s ruilen voor producten of diensten van lokale ondernemers.

Het Steinse Volontariojaar 2017 wordt afgesloten op 1 november.

Alle uren die goedgekeurd zijn vóór 1 november tellen nog mee voor 2017.

Alle niet goedgekeurde uren zullen na 1 november vervallen.