Verkeersbesluit herinrichting Soestdijk en Obbichterstraat


De gemeente heeft op 21 februari  een verkeersbesluit genomen voor de herinrichting Soestdijk en Obbichterstraat in Berg a/d Maas.

Een verkeersbesluit moet worden genomen bij de plaatsing of het weghalen van bepaalde verkeersborden.

Bij de herinrichting van de Obbichterstraat is de voorrangssituatie gewijzigd.

Voorheen was deze weg een voorrangsweg, nu zijn alle kruisingen gelijkwaardig.

Voor deze wijzigingen had de gemeente per abuis geen formeel verkeersbesluit genomen.

Met dit verkeersbesluit is dat nu rechtgezet.

Ook de nieuwe situatie op het Ireneplein is in het verkeersbesluit meegenomen.

Uit de evaluatie van de gebiedsgerichte aanpak Soestdijk kwam naar voren, dat op het Ireneplein niet duidelijk was waar wel en niet geparkeerd mag worden.

De gemeente heeft inmiddels in de parkeervakken een tegel met een “P” aangebracht.

Door het aangeven van een “zone-parkeerverbod met uitzondering in de vakken”, wordt duidelijk dat parkeren alleen nog in de vakken toegestaan is.

Bovendien wordt er één extra parkeervak gerealiseerd.

In 2018 wordt de nieuwe situatie op het Ireneplein geëvalueerd.