Veiligheidsvisie Chemelot


Dinsdagavond werd de concept-veiligheidsvisie Chemelot gepresenteerd op het gouvernement.

De DOS fractie van de gemeente Stein was met een delegatie aanwezig om kennis te nemen van de Veiligheidsvisie.

De fractie pleitte voor goede communicatie, niet alleen in geval van een incident naar direct betrokkenen, maar naar alle omwonenden.

Mensen maken zich altijd zorgen, ook al zijn ze veilig. De zorgen moeten zoveel mogelijk weggehaald worden.

Verder werd er gesproken over een meer bottom-up veiligheidscultuur op de Chemelot site.

Het cultuurtraject moet omarmd worden door de hele managementlijn, om het tot een succes te maken.