Steunpunt Mantelzorg Zuid


In oktober vinden de volgende activiteiten plaats voor mantelzorgers uit de gemeente Stein en omgeving:

Workshop “Opkomen voor jezelf”. Vind je het moeilijk om grenzen aan te geven? Neem dan deel aan deze workshop.

Je ontvangt adviezen waarmee je meer richting leert geven aan wat je zelf belangrijk vindt. Hoe houd je rekening met een ander, maar niet ten koste van jezelf.

Dinsdag 10 oktober, 14.00 – 15.30 uur,
buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1 Stein).

 

Contactgroep GGZ: met een gastspreker van Boba Levensbegeleiding. Boba is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke GGZ-instelling voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis.

Ze zijn gespecialiseerd in autisme.

Vrijdag 13 oktober, 14.00 – 15.30 uur,
buurtcentrum Nieuwdorp (Bergènkenstraat 1 Stein).

Meer informatie en aanmelding:
telefoon: 043-3215046
website: www.mantelzorgzuid.nl
e-mail: info@mantelzorgzuid.nl.