Steinerbos


De lekke vijver in Steinerbos wordt niet meer met grondwater bijgevuld, omdat dit is verontreinigd met benzeen en DCPD, een stof die vrijkomt bij het kraken van nafta tot etheen.

De verontreiniging is afkomstig van Chemelot, het chemiecomplex stroomopwaarts van Steinerbos.

Een en ander blijkt uit een toelichting op het besluit van het Steins college om de vijver met schoon leidingwater bij te blijven vullen.

 

De vervuiling kwam vorig jaar aan het licht, enkele maanden nadat de gemeente was gestart met de winning van grondwater om de recreatieplas bij te vullen.

Tot dan gebeurde dit met gereinigd kanaalwater, aangevoerd via een ondergrondse leiding van USG-Chemelot die aan vernieuwing toe was.

Vanwege de hoge vervangingskosten van deze leiding besloot de gemeente het 13,5 meter dieper stromende grondwater op te pompen om de vis- en roeivijver op peil te houden.

 

Na het uitschakelen van de grondwaterpomp werd overgeschakeld op schoon leidingwater.

Dit alternatief, het inbrengen van schoon leidingwater, kost elk jaar € 12.000, na een eenmalige investering van € 18.000 voor de aanleg van een meterput en 70 meter leiding.

De varianten zijn besproken met DSM, dat een voorkeur heeft voor leidingwater. Het concern wil jaarlijks € 10.000 bijdragen.

 

Verder blijft DSM de kwaliteit van het grondwater bemonsteren en erover rapporteren.

Dit om te kunnen bepalen wanneer de kwaliteit van het grondwater voldoende hersteld is om het weer te gebruiken voor het bijvullen van de vijver en de bijdrage van DSM te beëindigen.

Bron: De Limburger