Ontwerp saneringsprogramma


De afgelopen jaren heeft een intensief proces plaatsgevonden over akoestische voorzieningen langs het spoor ter hoogte van Beek-Elsloo.

In eerste instantie was sprake van plaatsing van geluidsschermen, maar dit was niet de voorkeur van omwonenden.

Een nieuwe afweging van maatregelen heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij ook een landschappelijke visie is opgesteld waarin integraal naar leefbaarheid is gekeken.

Mede op basis hiervan stelt de gemeente voor om bronmaatregelen, zoals raildempers, en aanvullende gevelvoorzieningen te gaan realiseren.

De minister van I&M neemt hierover formeel het besluit.

Hiertoe is door de gemeente een saneringsprogramma opgesteld (conform artikel 4.18 van het Besluit geluidshinder), waarin alle noodzakelijke onderzoeken en bijbehorende formulieren zijn opgenomen.

Dit ontwerp saneringsprogramma ligt vanaf 11 oktober t/m 22 november tijdens openingsuren ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis.

De stukken zijn eveneens te zien op www.gemeentestein.nl/actueel/projecten.