Leesclub


De tweede leesclub van Gilde Westelijke Mijnstreek start 30 oktober onder leiding van Suzan Voncken uit Urmond.

In de loop van het seizoen worden 6 avonden verzorgd van 2 uur, waarbij een boek wordt besproken dat vooraf bekend wordt gemaakt.

Op de website www.gildewestelijkemijnstreek.nl vindt u meer informatie.

De leesclub heeft een thematische opzet, waarbij de thema’s worden gekozen door Suzan.

Het zijn boeken waarbij een ieder wordt uitgedaagd om datgene uit het boek te halen wat hij/zij belangrijk vindt, maar ook om naar elkaar te luisteren en andere inzichten/indrukken op je te laten inwerken.

Aan de hand van een aantal vragen zal het gesprek vertrekken.

De eerste twee bijeenkomsten behelzen het thema Psychiatrie.