Kaalslag


Trots stonden ze er meer als 50 jaar… de bomen langs de Graetheidelaan… tot voor kort.

“Het is alsof men de poten onder je eigen lichaam wegzaagt”, aldus een buurtbewoner.

Hij had het dan over de enorme kaalslag in de Graetheidelaan in Urmond.

In verband met de Gebiedsgerichte Aanpak Urmond-Oost moesten tientallen bomen sneuvelen.

Met enige weemoed volgden diverse bewoners de werkzaamheden.

Natuurlijk stond dit onderdeel op de agenda. Men wilde de komende herfst niet meer afwachten in verband met de val van de bladeren.

In de loop der tijd zullen deze bomen vervangen worden door nieuwe aanplant, maar het zal diverse jaren duren vooraleer deze nieuwe bomen weer een respectabele afmelding hebben.

Kleine bijkomstigheid: ook de traditioneel grote verlichte kerstboom, nabij de gesloopte Antoniuskerk, moest er aan geloven. Die zal gemist worden gedurende de donkere dagen.

Tekst en foto’s: Hen Breuls.