Herinrichting


Momenteel wordt de afrastering rond het Steinerbos langs de Stadhouderslaan verwijderd.

Dit gebeurt in het kader van herinrichting van het openbare groengebied rond het Steinerbos en i.o.m. het IVN.

Doordat het nieuwe hekwerk dieper in het bos is geplaatst, ontstaat een brede groene wandelzone, welke een brede boszone vormt als verbinding tussen Brasserie Steinerbos en de ingang van het zwembad.

Het Steinerbos en het groengebied er omheen maakt deel uit van de “groene ring” rond Stein.

De gemeente heeft voorgaande jaren reeds geïnvesteerd in het herstel van zowel recreatieve als ecologische verbindingen en het versterken van landschappelijke kwaliteiten in groengebieden zoals onder andere het Kasteelpark Elsloo, Urdal-Scharberg (met groengebied ’t Brook), IP-Catsop en het Heidekamppark.