Gespreksavonden parochies


Ook dit jaar staan er weer een aantal gespreksavonden gepland voor de parochies Stein, Urmond en Berg a/d Maas.

Dit jaar is er gekozen voor een gesprek met als thema: de Advent en de Goede Week.

De eerste vier gesprekken over de Advent vinden plaats op de woensdagen 25 oktober, 8 november, 29 november en 13 december.

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot 21.30 uur.

De plaats van samenkomst is het Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergènkenstraat 1.

In het voorjaar worden er drie bijeenkomsten gehouden over de Goede Week.

Voor deelname graag aanmelden:

  • Parochiekantoor, De Halstraat 36, tel.: 046-4331674, e-mail: h.martinusstein@kpnmail.nl.
  • Pastoor R. Schwillens, Heisteeg 66, tel.: 046-4331328, e-mail: pastoorschwillens@gmail.com.
  • Pastoor J.P. Janssen, Eburonenstraat 14, tel.: 046-4331200, e-mail: janssen.janpieter@gmail.com.