Gebouw Jenaplanschool dicht


Het gebouw van Jenaplanschool Elckerlyc in Elsloo wordt gesloten.

Dit vanwege de fusie van de vier basisscholen in Elsloo, noodzakelijk door het teruglopend aantal leerlingen.

Volgens Sjef Weijmans, projectleider van de stichting Kindante, heeft het samensmelten van de scholen veel voordelen.

De ontwikkelingsbehoefte van elke leerling wordt voortaan het uitgaanspunt voor het lesaanbod.

Het onderwijs wordt gespreid over drie locaties. Zo wordt het geen massale school.

Elckerlyc gaat dicht, de Poolster wordt op termijn gesloten. Dit hangt af van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.

De ouders van de vijfhonderd leerlingen zijn intussen geïnformeerd door onderwijsstichtingen Kindante en Movare.

De eerste drie groepen komen in de Sint Augustinusschool, vier, vijf en zes in de Poolster en zeven en acht worden gehuisvest in de Sint Jozefschool.

Hoge exploitatiekosten en de verkeersveiligheid van de oudste scholen hebben beide een grote rol gespeeld in de keuze van de sluiting van deze gebouwen.

Wethouder Natascha Wingelaar, DOS onderwijs, is tevreden over de gemaakte keuzes en de manier waarop de fusie tot stand is gekomen.

Het gemeentebestuur vindt de ontwikkelingskansen voor een kind heel belangrijk.

De sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur is in volle gang en de nieuwe naam voor de fusieschool wordt vóór de zomer bekendgemaakt.

De schoolbesturen en medezeggenschapsraden zijn het eens over de Fusie Effect Rapportage.

Het is nu nog wachten op de goedkeuring van de fusie door de minister van Onderwijs.