Convenant Limburgse taal


Tijdens het Streektaalsymposium in de Maaspoort in Venlo is het convenant Limburgse taal ondertekend tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Provincie Limburg.

Namens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tekende minister Raymond Knops, namens de Provincie Limburg tekende gedeputeerde Cultuur Ger Koopmans.

Het convenant is een erkenning en (her-)bevestiging van het Limburgs als volwaardige, zelfstandige regionale taal in Nederland.

Het belang van de Limburgse taal voor de Limburgse cultuur en identiteit wordt hiermee onderstreept.

Het Rijk en de Provincie Limburg spreken met dit convenant af om het gebruik te bevorderen, de positie van het Limburgs te stimuleren en samen te werken voor het behoud.