Buurtwerk Nieuwdorp


Doelstelling van Stichting Buurtwerk Nieuwdorp: dat iedereen in Nieuwdorp met veel plezier woont.

Wilt u iets bespreken met vrijwilligers van de stichting, dan kan dat zaterdag 28 oktober van 11.00 – 13.00 uur.

Waar: Buurtcentrum Nieuwdorp Bergenkensstraat.

Onderwerpen:

  • Openbare ruimten: b.v. verkeersveiligheid, zwerfvuil, speelelementen.
  • Hoe kan de sociale cohesie worden bevorderd in de wijk.
    Het gaat hier niet om burenruzies, maar meer met elkaar in gesprek gaan.

 

  • Buurtpreventie: onveilige situaties samen oplossen. Geef onveilige situaties door.
  • Thema bijeenkomsten.

Heeft u interesse om zich aan te sluiten, mail of kom de tweede dinsdag van de maand naar het overleg om 19.00 uur in het Buurtcentrum Nieuwdorp.

U bent van harte welkom om de groep te komen versterken:

e-mail: stichtingbuurtwerknieuwdorp@gmail.com