Buurtcentrum Nieuwdorp


Dinsdag 18 april werd het nieuwe buurtcentrum van Nieuwdorp aan het wijkbewoners voorgesteld.

Dat er veel belangstelling bij de bewoners bestaat blijkt uit de grote opkomst.

Het buurtcentrum moet nog worden opgeknapt, hetgeen voor het grootste gedeelte door vrijwilligers zal worden uitgevoerd.

Het centrum zal voor 3 jaar dienst gaan doen. Na deze 3 jaar zal het gebouw worden afgebroken.