Behoud basisscholen


Berg a/d Maas hoeft niet te vrezen voor sluiting van haar schooltje.

Nadat een meerderheid van de raad voor behoud van De Avonturijn was vindt ook bureau RO behoud beter.

Behoud van de bestaande scholen is goedkoper dan nieuwbouw.

Door als één kindcentrum samen te werken is een compleet onderwijsaanbod mogelijk.

Het eindrapport van de RO-groep wordt 11 oktober besproken met de klankbordgroep en de gemeenteraad.

Deze neemt 30 november een besluit over de schoolgebouwen.

Daarna overlegt de gemeente met schoolbestuurder Kindante over de uitvoering van het advies.

De raad heeft oren naar de uitdrukkelijke wens van veel burgers om het schooltje te handhaven.

Bron: De Limburger.